მაია ბითაძე
თბილისის მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 14.05.1977
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი
უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge 
ელ.ფოსტა: m.bitadze@tbilisi.gov.ge

 

განათლება და კვალიფიკაცია

2004-2007 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი - სამართლის დოქტორი

1994-1999 -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია - იურისტი, სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი

სამსახურეობრივი საქმიანობა

2014-2017 - მინისტრის მოადგილე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

2015-დღემდე - გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, ორჰუსის კონვენციის მხარეთა შეხვედრის ბიუროს თავჯდომარე, (არჩეულ იქნა ორგზის)

2011-2014 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

2012-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

2012-2014 - ასოცირებული პროფესორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა

2007-დღემდე -  ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის სამართლის სკოლა

2005-2012 - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2011-2012 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, მოწვეული პედაგოგი

2009 - საქართველოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფციის შემმუშავებელი კომისია, კომისიის წევრი

2007-2011 - საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატი, მთავარი სპეციალისტი - იურისტი

2006-2011 - ეუთოს (ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია) პროექტი საქართველოში - ,,ორჰუსის ცენტრი“, იურიდიული კონსულტანტი

2001-2007 - საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების აპარატი, წამყვანი სპეციალისტი - იურისტი

2004 -2005 - საქართველოს თევზის მეურნეობის სექტორის განვითარების პროექტი“- UNDP/FAO, იურისტ -ექსპერტი

2004-2005 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. ლექტორი

2003-2004 - ბიოუსაფრთხოების ეროვნული სისტემის განვითარების პროექტი (UNDP/GEF), იურისტ -ექსპერტი

2001-2003 - საქართველოს დაცული ტერიტორიების პროექტი (World Bank), იურისტ -ექსპერტი

1998-2001 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს იურიდიული სამმართველო, სპეციალისტი- იურისტი

 

პუბლიკაციები:

გამოქვეყნებული აქვს 12 პუბლიკაცია საერთაშორისო გარემოს დაცვისა და ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების დაცვის სფეროში