2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობების ნუსხა

საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს დაევალა დღგ-ს ჩათვლისგან გასათავისუფლებელი ობიექტების ნუსხის განსაზღვრა. აღნიშნულიდან გამომდინარე თბილისის მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა დაამუშავეს მერიის ადმინისტრაციის არქივში დაცული 2002-2008 წლების მონაცემები. 
პირველ ეტაპზე დამუშავდა მრავალბინიანი და მრავალფუნქციური ფუნქციით დატვირთული ობიექტები, რომელიც გადაიგზავნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში.

2008 წლამდე დაწყებული მშენებლობების ნუსხა იხილეთ ბმულზე

 

09 ივლისი 2015