ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან დაკავშირებული სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზის შესარჩევი კონკურსი
01 აგვისტო 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
დიმიტრი ყიფიანის სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზის შესარჩევი კონკურსი
01 აგვისტო 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
დანტე ალიგიერის სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზის შესარჩევი კონკურსი
01 აგვისტო 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
იაკობ გოგებაშვილის სკულპტურული კომპოზიციის ესკიზის შესარჩევი კონკურსი
01 აგვისტო 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
საკონკურსო კომისიის დასკვნა თბილისში „ცისფერყანწელთა ორდენის” მემორიალის განთავსებასთან დაკავშირებით
25 ივლისი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი „საგზაო მოძრაობისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება''
30 ივნისი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი თბილისის ტრანსპორტში გადახდის სისტემის მოდერნიზაციისთვის
21 ივნისი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისში, პოეტ ლადო ასათიანის ძეგლის განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო პირობები
23 მაისი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტუდენტური სტაჟირების პროგრამა „დაიწყე კარიერა“
05 მაისი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მერია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსს აცხადებს
20 აპრილი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისში, ,,ცისფერყანწელთა ორდენის“ წევრი პოეტების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური ობიექტის ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევად განსაზღვრული საკონკურსო პირობები
13 აპრილი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მერია და თბილისის განვითარების ფონდი, ფრანკოფონ მერთა და ქალაქთა საერთაშორისო ასოციაციასთან ერთად, აცხადებს კონკურსს საველე სკოლის პროექტში მონაწილეობისთვის
10 მარტი 2017
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, აცხადებს კონკურს ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ დირექტორის პოზიციაზე
16 აგვისტო 2016
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მერიის განცხადება
27 ივლისი 2016
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
1923 წელს დახვრეტილი ქართველი მამულიშვილების „სამხედრო ცენტრის“ წევრების მემორიალის ესკიზისა და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის საუკეთესო წინადადების შესარჩევი კონკურსი
04 ივლისი 2016