ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი „ჩემი თბილისობა“
05 აგვისტო 2015
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
კონკურსი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად
04 ივნისი 2015
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მერია მომსახურე ბანკის შესარჩევად განმეორებით კონკურსს აცხადებს
17 აპრილი 2015
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
მერია თბილისის ბრენდული სუვენირის შესარჩევად კონკურსს აცხადებს
17 აპრილი 2015
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
თბილისის მერია მომსახურე ბანკის შესარჩევად კონკურსს აცხადებს
01 აპრილი 2015
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია
“თბილისის დენდროლოგიური პარკის“ რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვაზე კონკურსი გამოცხადდა
10 დეკემბერი 2014