ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
16 დეკემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
08 დეკემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება ა(ა)იპ თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ლიკვიდაციის შესახებ
21 ნოემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების ცვლილებასთან დაკავშირებით
22 ოქტომბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
„თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით ,,ახალ ტფილისში“ სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართა
16 ოქტომბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერია 5 არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტს დააფინანსებს
13 ოქტომბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის კონკურსის შედეგები ცნობილია
27 სექტემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
19 სექტემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
13 სექტემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის განცხადება
04 სექტემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
01 სექტემბერი 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
25 აგვისტო 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
25 აგვისტო 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
თბილისის მერიის განცხადება
18 აგვისტო 2016
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება
დედაქალაქის მთავრობამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების განთავსების ობიექტები განსაზღვრა
17 აგვისტო 2016