ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების თაობაზე მოკლე ინფორმაცია. 2018 წელი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება: დაავადებათა სკრინინგი 

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

 • ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის კომპონენტი დაემატა 2018 წელს. მიმდინარეობს მიმწოდებლების რეგისტრაცია. ამ ეტაპზე ჩართულია 10 დაწესებულება
დაწესებულება კომპონენტი მისამართი ტელეფონი

ძუძუს

კიბოს

სკრინინგი

საშვილოსნოს

ყელის კიბოს

სკრინინგი

პროსტატის

კიბოს

სკრინინგი

კოლორექ
ტული

კიბოს

სკრინინგი

ფარისებრი

ჯირკვლის

კიბოს

მართვა

 
ა(ა)იპ. "ეროვნული სკრინინგ ცენტრი"  V V V V V წერეთლის გამზ N 69; კალოუბნის ქ. N 12 2203535
ა(ა)იპ  "ბერძნული ფონდი ჰიპოკრატე"  V V V   V ქ.თბილისი,ე.ნინოშვილის ქ.23 2910601
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი"     V V   ქ.თბილისი ლუბლიანას ქ.21 2550505
შპს "MEDICOM"   V       რ.ლაღიძის ქ.8 2932368
შპს "N8 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"   V       ქ.თბილისი,შარიქაძის ქ.13 599764252
შპს "ავერსის კლინიკა" V         ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 27ბ 2500700
შპს "აკად.ნიკოლოზ ყიფშიძის სახ.ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა"     V V   ქ.თბილის ვაჟა-ფშაველას გამზ.29 599906275
შპს "ბიჯი უნიმედი"   V   V   ქ.თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 28 2403908
შპს "დეკა" V V V V   ქ.თბილისი,პ.ქავთარაძის ქ,23 2550505
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი" V V V V   ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.5 599432101
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"   V V V V ქ.თბილისი,ა.პოლიტკოვსკაიას 6გ 2304502
შპს "ნიკა+2009 კლინიკა მედლაბი"   V       ქ.თბილისი,ნინოშვილის 60 2951992
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერისტეტო ჰოსპიტალი" V V V V V ქ.თბილისი, ლუბლიანას 13/მ.ჭიაურელის 6 2487227
შპს "პრემიუმ მედგრუპი"   V V     ქ.თბილისი,ც.დადიანის 160,ბინა 1 2180288
შპს "სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი"   V V   V ქ.თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 23 2550374
შპს "საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი"   V V   V ქ.თბილისი მ.წინამძღვრიშვილის 57 2953822
შპს "ულტრამედი"     V V V V ქ.თბილისი,ზღვის უბანი 10კვ 2702702
შპს "ქ.თბილისის N19 მოზრდილთა პოლიკლინიკა"   V V     ქ.თბილისი,მოსკოვის გამზირი 23 2713149
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"   V V   V   ქ.თბილისი, წინანდლის 9 2775588
შპს 'სამედიცინო ჰოლდინგი 23   V     V ქ.თბილისი ხიზანიშვილის ქ.28 555796552
შპს."დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი"  V V V V V ქ.თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ.20 2253938
შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი         V ქ. თბილისი, ლუბლიანას 2/6 2306397
შპს კლინიკა კორტექსი         V ქ. თბილისი, მარიჯანის ქ. 4 2188040, 2187373

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?                                                      

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

ა) ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, რომელიც მოიცავს:

ა.ა) მამოგრაფიულ გამოკვლევას, 2 პროექციაში (2 რადიოლოგის მიერ ერთმანეთის დამოუკიდებლად წაკითხვით) და ძუძუს ფიზიკალურ გასინჯვას;

ა.ბ) პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას;

ა.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას.

 

ბ) საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი 25-60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, რომელიც მოიცავს:

ბ.ა) გინეკოლოგის კონსულტაციას და პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით;

ბ.ბ) პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს;

ბ.გ) საჭიროების შემთხვევაში, კოლპოსკოპიისას ბიოფსიური მასალის აღებას და ჰისტოლოგიურ კვლევას.

 

გ) პროსტატის კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ასაკის ჩათვლით მამაკაცებში, რომელიც მოიცავს სისხლში პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA) გამოკვლევას;

 

დ) კოლორექტული კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ასაკის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, რომელიც მოიცავს:

დ.ა) ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას;

დ.ბ) პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლონოსკოპიის ჩატარებას;

დ.გ) საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიისას ბიოფსიური მასალის აღებას  და ჰისტოლოგიურ კვლევას.

 

ე) ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის პილოტი 25-70 წლის ასაკის ჩათვლით განმახორციელებლის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების მიხედვით შესაბამისი რისკის მქონე ქალებში, რომელიც მოიცავს:

            ე.ა) ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას;

            ე.ბ) პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში სისხლის თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას;

            ე.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბიოფსიური მასალის აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას;

            ე.დ) ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის პროცესის მეთვალყურეობას ენდოკრინოლოგის მიერ

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრაციის ადგილად  უფიქსირდებათ ქალაქი თბილისი. 

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად მოსარგებლეთა ქვეპროგრამაში ჩართვა ხორციელდება ქვეპროგრამის მიმწოდებელთან მიმართვის შემთხვევაში ან მიმწოდებლის მიერ მოსარგებლის ორგანიზებულად მოზიდვის/მოწვევის გზით. 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?

დაავადებათა სკრინინგის ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება ფინანსდება სრულად, პაციენტის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

ა(ა)იპ ,,თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი“ (მის: მიცკევიჩის ქ. 29ა),

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?

ქვეპროგრამა განსაზღვრავს გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიურ კონტროლს. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებებს მიეკუთვნება:

 • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
 • მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკური ღონისძიებების ხელშეწყობა და მონიტორინგი;
 • ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობა, ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობა;  სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდება;  გადამდებ დაავადებათა პრევენცია:
 • დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • ეპიდემიოლოგიური მონაცემების რეგულარული შეფასება, მონაცემთა ანალიზი;
 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში ორგანიზება და წარმართვა.

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

ქვეპროგრამაში ჩართული პირები არიან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე, საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირები.

 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურებები?

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება სრულად, თანაგადახდის გარეშე.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა 

 

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

 1. შპს ,, ნეიროგანვითარების ცენტრი“, მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6
 2. სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - ,,ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი”,  მისამართი: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N32
 3. რეგისტრირებული კავშირი ,,საქართველოს ბავშვები", მისამართი: ქ.თბილისი, ა.მიცკევიჩის ქ.N30/32
 4. შპს „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ნ. ვაჩნაძის ქ. N7
 5. ა(ა)იპ ,,პირველი ნაბიჯი საქართველო“, მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21 ,,ბ“
 6. შპს „ფაზლი“, მისამართი: ქ.თბილისი,  მ.ჭიაურელის გასასვლელი N7

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებას და ღონისძიებას:

ა) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა;

ბ) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასებისა და გეგმის წარდგენა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, ხოლო ინდივიდუალური გეგმის ცვლილების შემთხვევაში, კორექტირებული გეგმის წარდგენა არაუგვიანეს შეცვლილი ინდივიდუალური გეგმის თვის წინა თვის 25 რიცხვისა;

გ) ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, მოსარგებლისათვის სეანსის მიწოდებას, (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა;

დ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება;

ე) 6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP და სხვა.) და ანგარიშის წარდგენა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ 2 თვის განმავლობაში.

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც:

ა) ბოლო 1 წლის განმავლობაში არიან რეგისტრირებულნი ქ. თბილისში;

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი.

 

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

 • მიმწოდებელი მერიაში მიმწოდებლად რეგისტრაციისას ქვეპროგრამაში რთავს მასთან აღრიცხვაზე მყოფ პირებს;
 • ასევე, მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მერიაში მომართვის საფუძველზე, ვაკანტური ადგილის გაჩენის შემთხვევაში. ამასთან, მომლოდინეთა რიგის არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება რიგში მყოფ ყველაზე პატარა ასაკის პირს.

 

რა საბუთები უნდა წარმოადგინოს (მერიაში მომართვის შემთხვევაში) ?

ქ.თბილისის მერიაში მომართვის შემთხვევაში, შევსებულ განცხადების სპეციალურ ფორმას, თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი;
 • მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, ADOS ტესტირების შედეგი; ამასთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), შესაძლებლობის შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს იმ დაწესებულებიდან, სადაც მოსარგებლეს ან/და მის კანონიერ წარმომადგენელს სურს, რომ მოსარგებლემ მიიღოს მომსახურება;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. ხოლო თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 40ლარს.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:  „C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

 1. შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა - თბილისი, ლუბლიანას N18/20
 2. შპს ნეოლაბი - თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47
 3. სს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი - თბილისი, ალ.ყაზბეგის N16
 4. შპს მრჩეველი - თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N9
 5. შპს აკად. ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა - თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29
 6. შპს გლობალმედი - თბილისი, ყიფშიძის ქ. N3ბ
 7. შპს ავერსის კლინიკა - თბილისი, ნავთლუღის ქ. N11-13
 8. შპს სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ - თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N39
 9. შპს პირველი საავადმყოფო, სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი - თბილისი, იყალტოს ქ. N57
 10. შპს დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა - თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N39ა
 11. ვ.ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიც“-ი - თბილისი, წინანდლის ქ. №9
 12. შპს „ნიუ ჰოსპიტალსი“ - თბილისი, კრწანისის ქ. №12/გორგასლის ქ. №71
 13. შპს „გერმანული კლინიკა“ - თბილისი, ფალიაშვილის ქ. №83
 14. შპს „ მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა“ - თბილისი, წინანდლის ქ. №9
 15. შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ - თბილისი, ქავთარაძის 21ა

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფას იმ პირებისათვის, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კვლევა C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით სწრაფი/მარტივი ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის (იფა) მეთოდით და მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი (წარმოდგენილი კვლევის შედეგის საფუძველზე). აღნიშნული კვლევებია:  

HCV რნმ პოზიტიურ პაციენტებს უტარდებათ სისხლში HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით:

 • ექიმთან ვიზიტი;
 • სისხლის საერთო ანალიზი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST კვლევები) და ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის განსაზღვრა FIB-4 ტესტის დათვლით;
 • ღვიძლის ელასტოგრაფია თუ FIB-4 ქულა არის 1.45-3.25 მაჩვენებლებს შორის;
 • HCV გენეტიკური ტიპის განსაზღვრა ხაზოვანი ჰიბრიდიზაციის ან რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით;
 • HBsAg, Anti-HBs, G-GT, ტუტე ფოსფატაზა, ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო), კრეატინინი, გლუკოზა, ალბუმინი, INR, ANA, TSH, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა;
 • ექიმთან ვიზიტი მკურნალობის რეჟიმის განსაზღვრისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის - ფორმა NIV-100/-ის გაცემის მიზნით.

მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფას შემდეგი პრინციპით:

 • ექიმთან ვიზიტი;
 • სისხლში HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა, რეალურ დროში, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით;
 • სისხლის საერთო ანალიზი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯების (ALT, AST კვლევები), ბილირუბინის (პირდაპირი და საერთო), კრეატინინის, TSH განსაზღვრა;
 • მკურნალობის პროცესში ექიმის მიერ დეპრესიის მონიტორინგი, მკურნალობის რეჟიმის დაცვის კონტროლი და გვერდითი ეფექტების მონიტორინგი;

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ.იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი), რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,Cჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში“.

მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეები არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ.იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი), რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში“.

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

მომსახურების მისაღებად მოსარგებლემ უნდა მიმართოს მიმწოდებელ დაწესებულებებს.

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურებები?

მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება მოსარგებლეებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯისა და სსიპ “სოციალური მომსახურების სააგენტოს” მიერ ანაზღაურებული თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებების 30%-ით.

მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება მოსარგებლეებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯისა და სსიპ “სოციალური მომსახურების სააგენტოს” მიერ ანაზღაურებული თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებების 30%-ით.

 

დანართი N1

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება (2016 წლის 10 ივნისამდე დაწყებული კვლევების შემთხვევაში)

დიაგნოსტიკური ჯგუფი

ღირებულება

(ლარი)

C ჰეპატიტის დადგენა (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)

130

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST))

19

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია)

99

მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სხვა კვლევები  

251

ექიმთან ვიზიტი მკურნალობის რეჟიმის განსაზღვრისა და ფორმა NIV-100/ა -ის გაცემის მიზნით

20

მკურნალობის მონიტორინგი (12 -კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით)

544

მკურნალობის მონიტორინგი (12- კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე)

535

მკურნალობის მონიტორინგი (20 -კვირიანი მკურნალობის კურსი)

623

მკურნალობის მონიტორინგი (24 -კვირიანი მკურნალობის კურსი)

677

მკურნალობის მონიტორინგი (48 -კვირიანი მკურნალობის კურსი)

901

 

დანართი N2

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება (2016 წლის 10 ივნისიდან დაწყებული კვლევების შემთხვევაში)

დიაგნოსტიკური ჯგუფი

ღირებულება (ლარი)

C ჰეპატიტის დადგენა (HCV RNA)

110

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები, ელასტოგრაფიით

390

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები, ელასტოგრაფიის გარეშე

310

მკურნალობის მონიტორინგი (12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით)

400

მკურნალობის მონიტორინგი (12 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე)

391

მკურნალობის მონიტორინგი (24 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით)

502

მკურნალობის მონიტორინგი (24 კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის  გარეშე)

493

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 დანართი N3

დიაგნოსტიკური კვლევების ღირებულება (2017 წლის 1 აპრილიდან დაწყებული კვლევები)

 

დიაგნოსტიკური ჯგუფი

ღირებულება

(ლარი)

1

C ჰეპატიტის დადგენა (HCV RNA)

110

2

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო  კვლევები (სრული პაკეტი ელასტოგრაფიით)

378

3

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები (სრული პაკეტი ელასტოგრაფიის გარეშე)

298

4

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები – TSH კვლევა (ინტერფერონის შემცველი მკურნალობის რეჟიმის შემთხვევაში)

9

5

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინისა და ინტერფერონის შემცველი რეჟიმით)

236

6

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინით ინტერფერონის გარეშე)

227

7

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინის გარეშე)

218

8

მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინისა და ინტერფერონის შემცველი რეჟიმით)

304

9

მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინით ინტერფერონის გარეშე)

286

10

მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი რიბავირინის გარეშე)

277

 

მკურნალობის მონიტორინგის კვლევების ღირებულება (2017 წლის 1 აპრილიდან დაწყებული კვლევები)

 

დიაგნოსტიკური ჯგუფი

ღირებულება

(ლარი)

1

მკურნალობის მონიტორინგის მე-4 კვირის კვლევები

144

2

მკურნალობის მონიტორინგის მე-8 კვირის კვლევები (რიბავირინის შემცველი რეჟიმი)

34

3

მკურნალობის მონიტორინგის მე-8 კვირის კვლევები (რიბავირინის გარეშე რეჟიმი)

25

4

მკურნალობის მონიტორინგის მე-12 კვირის კვლევები (ინტერფერონის შემცველი რეჟიმი)

58

5

მკურნალობის მონიტორინგის მე-12 კვირის კვლევები (ინტერფერონის გარეშე რეჟიმი)

49

6

მკურნალობის მონიტორინგის მე-16 კვირის კვლევები

5

7

მკურნალობის მონიტორინგის მე-20 კვირის კვლევები

5

8

მკურნალობის მონიტორინგის 24-ე კვირის კვლევები (ინტერფერონის შემცველი რეჟიმი)

58

9

მკურნალობის მონიტორინგის 24-ე კვირის კვლევები (ინტერფერონის გარეშე რეჟიმი)

49

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ტრანსპლანტაცია

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

 • ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში ქვეპროგრამის მიმწოდებელი ბენეფიციარის მიერ შერჩეული სამედიცინო დაწესებულებაა. ბენეფიციარს მიმწოდებლის შერჩევისას თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება აქვს.
 • ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში ქვეპროგრამის მიმწოდებლები არიან:
 • ავერსის კლინიკა
 • უნიმედი აჭარა - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?

 • ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელთაც აქვთ მწვავე ლეიკემია, მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია, მწვავე მიელოიდური ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია, არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიური სინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტიოციტოზი, თალასემი, მრავლობითი მიელომა (მიელომური ავადმყოფობა) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება:
 • მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია.
 • ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები;
 • ტრანსპლანტაცია (აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია, ალოგენური ტრანსპლანტაცია, ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია). მათ შორის, პაციენტის კონდიცირება – ორგანიზმის მომზადება ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა.
 • ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანასდება ღვიძლის ტრანსპლანტაცია.

 

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

 • ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის განმავლობაში უწყვეტად რეგისტრირებული ძვლის ტვინის ან ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე საქართველოს მოქალაქეები (მათ შორის, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი),

 

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

 • ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში:

 

 • მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსების მისაღებად მოსარგებლე პირმა/მისმა წარმომადგენელმა  მერიას უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

o   მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, ასევე, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

o   არასრულწლოვანის შემთხვევაში, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, აგრეთვე არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობის ასლი;

o   ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ICD10 კლასიფიკატორების შესაბამისად);

o   კონსილიუმის დასკვნა (რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა კლინიკების არანაკლებ 3 ლიცენზირებული ექიმის პაციენტისთვის ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) ტრანსპლანტაციის ჩატარების საჭიროების თაობაზე;

o   მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან კვლევების მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინვოისი). 

o   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი).

 

 • ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების დაფინანსების მისაღებად მოსარგებლე პირმა/მისმა წარმომადგენელმა  მერიას უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

o   მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, ასევე, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

o   არასრულწლოვანის შემთხვევაში, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, აგრეთვე არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობის ასლი;

o   ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ICD10 კლასიფიკატორების შესაბამისად);

o   კონსილიუმის დასკვნა (რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა კლინიკების არანაკლებ 3 ლიცენზირებული ექიმის დასკვნას), პაციენტისთვის ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) ტრანსპლანტაციის ჩატარების საჭიროების თაობაზე;

o   მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან ზემოაღნიშნული მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინვოისი).

o   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი).

 

 • ტრანსპლანტაციით (აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია, ალოგენური ტრანსპლანტაცია, ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია) განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსების მისაღებად მოსარგებლე პირმა/მისმა წარმომადგენელმა მერიას უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

o   მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, ასევე, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

o   არასრულწლოვანის შემთხვევაში, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, აგრეთვე არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობის ასლი;

o   ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ICD10 კლასიფიკატორების შესაბამისად);

o   მოსარგებლე პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ჩატარებული კვლევებისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ჩატარების/მოსამზადებელი პერიოდის დაწყების შესაძლებლობის თაობაზე წერილობითი ინფორმაცია, მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან;

o   მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან ზემოაღნიშნული მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინვოისი).

o    ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი).

 

 • ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში მომსახურების დაფინანსების მისაღებად მოსარგებლე პირმა/მისმა წარმომადგენელმა  მერიას უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

o   მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, ასევე იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

o   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

o   არასრულწლოვნის შემთხვევაში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, აგრეთვე არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობის ასლი;

o   ფორმა №IV-100/ა (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ICD10 კლასიფიკატორების შესაბამისად);

o   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ტრანსპლანტაციის საბჭოს ან სასამართლოს თანხმობა ცოცხალი დონორისაგან ორგანოს აღების შესახებ;

o   მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებიდან, ზემოაღნიშნული მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ინვოისი).

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?

 • ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებები ფინანსდება ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან მოსარგებლის/მისი წარმომადგენლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე,  არაუმეტეს დანართში N1  წარმოდგენილი ტარიფებისა. 
 • ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებები ფინანსდება ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან მოსარგებლის/მისი წარმომადგენლის მიერ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, არაუმეტეს დანართში N1  წარმოდგენილი ტარიფის 50%-ისა. 

 

დანართი N1  

მომსახურების დასახელება

ღირებულება

მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია

20 000

ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციის წინა კვლევები

10 000

აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია (მ.შ. პაციენტის კონდიცირება - ორგანიზმის მომზადება ტრანსპლანტაციისთვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა)

95 000

ალოგენური ტრანსპლანტაცია (მ.შ. პაციენტის კონდიცირება - ორგანიზმის მომზადება ტრანსპლანტაციისათვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა)

170 000

ჰაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია (მ.შ. პაციენტის კონდიცირება - ორგანიზმის მომზადება ტრანსპლანტაციისთვის და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა)

205 000

ღვიძლის ტრანსპლანტაცია

120 000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ქვეპროგრამის დასახელებაძუძუს კიბოს  სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების

  

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების მიმწოდებლები ქვეპროგრამის ფარგლებში არიან შემდეგი კომპანიები:

 • შპს პსპ ფარმა
 • სს გეფა
 • შპს „ავერსი-ფარმა“

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს შემდეგი მედიკამენტების დაფინანსების უზრუნველყოფას:

 

ა)  HER-2 დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ძუძუს კიბოს დიაგნოზის ან რადიკალური ოპერაციის შემდგომ განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში - ტრასტუზუმაბი  (დოზა – 440მგ + 20მლ გამხსნელი (საინექციო წყალი) მინის ფლაკონი №1);

ბ) კონსილიუმის დასკვნის საფუძველზე, პაციენტის საჭიროებიდან გამომდინარე, დანიშნულების შესაბამისად, HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში ტრასტუზუმაბი, ტრასტუზუმაბი + პერტუზუმაბი ან ლაპატინიბი.

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან HER-2 დადებითი ძუძუს კიბოს ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ფორმის ან HER-2 დადებითი ძუძუს მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არიან:

 ა) ბოლო 1 წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად. ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი, ან

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი თბილისი.

 

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

 • ქვეპროგრამაში ჩასართავად  და მატერიალიზებული ვაუჩერის მისაღებად მოსარგებლე პირმა ქვეპროგრამის განმახორციელებელს უნდა მიმართოს  განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს:

ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი;

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მათ შორის,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 1 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი);

გ) მკურნალი ექიმის მიერ მედიკამენტზე გაცემული რეცეპტის (ფორმა N3) ქსეროასლი;

დ) ქვეპროგრამის განმახორციელებლისათვის განცხადებით მომართვის თარიღამდე არაუმეტეს 2 კვირით ადრე გაცემული კონსილიუმის დასკვნა (რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა კლინიკის არანაკლებ, 3 ლიცენზირებული ექიმის დასკვნას) პაციენტისათვის შესაბამისი მედიკამენტით მკურნალობის ჩატარების აუცილებლობისა და  პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  მზაობის თაობაზე;

ე) კალკულაცია, მიმწოდებელი ორგანიზაციიდან.

 

 • ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტის „ტრასტუზუმაბი“ დაფინანსების  მისაღებად, ზემოთჩამოთვლილი დოკუმენტაციის გარდა განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

ა) ტარგეტული თერაპიისა და ოპერაციული მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან  მოსარგებლის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გაცემული ცნობები (ფორმა №IV-100/ა-ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც გაცემული უნდა იყოს ცნობების ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან,  ტარგეტული თერაპიის მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ გაცემულ ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს მოსარგებლის წონა, ჩასატარებელი ტარგეტული თერაპიის სქემა;

ბ)  HER-2 დადებითი ძუძუს ადრეული სტადიის კიბოს სადიაგნოსტიკო კვლევების (იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა, ხოლო იმუნოჰისტოქიმიით +2 ქულის შემთხვევაში, ასევე in situ ჰიბრიდიზაციის მეთოდით კვლევა (ფლუოროსცენტული (FISH) ან ქრომოგენული (CISH)) დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

 

 • ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების „პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი“ ან „ლაპატინიბი“ დაფინანსების მისაღებად, ზემოთჩამოთვლილი დოკუმენტაციის გარდა, განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს მოსარგებლის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გაცემული ცნობა (ფორმა №IV-100/ა-ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან, ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს:

 ა) პირის მიერ ტარგეტული თერაპიის ჩატარების სტატუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ბ)  რადიოლოგიურად დადასტურებული  მეტასტაზური დაავადება;

გ)  გულის განდევნის ფრაქციის მაჩვენებელი;

დ)  ფიზიკური აქტივობის განმსაზღვრელი სტატუსი;

ე) ძვლის ტვინის, ღვიძლისა და თირკმლის ფუნქცია;

ვ) ყველა სხვა დოკუმენტი ქვეპროგრამის განმახორციელებლის შეხედულებისამებრ.

ყველა შემდგომი მატერიალიზებული ვაუჩერის (თანხმობის წერილის) მისაღებად პაციენტმა განმახორციელებელს უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს ტარგეტული თერაპიის განმახორციელებელი ექიმის მიერ პირადი ხელმოწერითა და სამკურნალო დაწესებულების ბეჭდით დადასტურებული საბუთი (აღნიშნული საბუთის ფორმა პირს ეძლევა მერიაში   საგარანტიო წერილთან ერთად).

საგარანტიო წერილი გაიცემა იმ სააფთიაქო ქსელზე, საიდანაც პირი წარმოადგენს კალკულაციას და მას მხოლოდ ამ სააფთიაქო ქსელში შეეძლება გაცემული საგარანტიო წერილის განაღდება.

 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, მედიკამენტი უფინანსდებათ სრულად, თანაგადახდის გარეშე, ხოლო ყველა სხვა მოსარგებლეს, ქვეპროგრამით დადგენილი მედიკამენტის ღირებულების ლიმიტის გათვალისწინებით – 80%-ის მოცულობით (ასეთ შემთხვევაში, პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს ქვეპროგრამით დადგენილი მედიკამენტის ღირებულების ლიმიტის 20%-ს.)გარდა მეტასტაზური ძუძუს კიბოს შემთხვევაში მხოლოდ ტრასტუზუმაბით მკურნალობისა, ასეთ შემთხვევაში ტრასტუზუმაბი ფინანსდება ღირებულების ლიმიტის გათვალისწინებით – 50%-ის მოცულობით (პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს  ქვეპროგრამით დადგენილი მედიკამენტის ღირებულების ლიმიტის  50%-ს).

 

 • ვინაიდან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმწოდებელი ვალდებულია არაუმეტეს 2240 ლარიანი ტარიფით უზრუნველყოს მედიკამენტის „ტრასტუზუმაბი“ მიწოდება მოსარგებლეებისათვის, 20%-იანი თანაგადახდის შემთხვევაში მოსარგებლის გადასახდელ თანხას შეადგენს 448 ლარი, ხოლო 50%-იანი თანაგადახდის შემთხვევაში -1120 ლარი.  
 • ვინაიდან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმწოდებელი ვალდებულია არაუმეტეს 7125 ლარიანი ტარიფით უზრუნველყოს მედიკამენტების „ტრასტუზუმაბი + პერტუზუმაბი“ მიწოდება მოსარგებლეებისათვის, 20%-იანი თანაგადახდის შემთხვევაში მოსარგებლის გადასახდელ თანხას შეადგენს 1425 ლარი.
 • ვინაიდან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმწოდებელი ვალდებულია არაუმეტეს 1045 ლარიანი ტარიფით უზრუნველყოს მედიკამენტის „ლაპატინიბი“ მიწოდება მოსარგებლეებისათვის, 20%-იანი თანაგადახდის შემთხვევაში მოსარგებლის გადასახდელ თანხას შეადგენს 209 ლარი.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება 

 

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

ქვეპროგრამის კომპონენტის „ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია“ მიმწოდებლები არიან:

 • „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი“ (მის.: ქ. თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. N43; ტელ.: 2959866);
 • „ნეიროგანვითარების ცენტრი“ (მის.: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6; ტელ.: 2527889)
 • შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანდაცვის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური“ (მის.: ქ. თბილისი, ნ. ჩხეიძის ქ. N30; ტელ.: 2964768)

 

ქვეპროგრამის კომპონენტის „აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობა“ მიმწოდებელი არის „მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი“ (მის.: ქ. თბილისი, შავიშვილის ქ. N1; ტელ.: 599 215071)

 

რას მოიცავს ქვეპროგრამა? ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი?

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

  1. ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია, რომელიც მოიცავს:

 • მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ კრიზისული ინტერვენციის განხორციელებას კრიზისული ინტერვენციის ცენტრში და მულტიდისციპლინური გუნდის სოციალური მუშაკის მიერ პაციენტის საცხოვრებელ ადგილზე და/ან სასწავლო დაწესებულებაში პროგრამაში ჩართვისას და დასრულებისას;
 • დღის სტაციონარში გეგმიურ ამბულატორიულ კონსულტაციებს;
 • მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოსარგებლეთა შეფასებას, ინტერვენციის ინდივიდუალური გეგმის შემუშავებას, იმპლემენტაციას და მონიტორინგს;
 • ინტერვენციის ინდივიდუალური გეგმის ფარგლებში ინდივიდუალური თერაპიების განხორციელებას (სისტემური ოჯახური კრიზისული თერაპია, კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია და ბავშვთა და მოზარდთა ასაკს მორგებული სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული შეხვედრები (ხელოვნებით თერაპია, თამაშის თერაპია და ა. შ.));
 • საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით ფსიქიატრიულ კონსულტაციებს;
 • მულტიდისციპლინური გუნდის სოციალური მუშაკის მიერ მოსარგებლის მონიტორინგს ბინაზე და/ან სასწავლო დაწესებულებაში პროგრამაში ჩართვისას და დასრულებისას.

  2. აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობა, რომელიც მოიცავს:

 • მულტიდისციპლინური მობილური გუნდის მიერ მოსარგებლეთა შეფასებასა და ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებას;
 • რეგულარულ ვიზიტებს (არანაკლებ 6 ვიზიტი თვეში) საცხოვრებელ ადგილზე, 24 საათიან სატელეფონო კონსულტაციას;
 • მოსარგებლეთა სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგს;
 • მოსარგებლისა და ოჯახის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ფსიქოგანათლებას;
 • ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სტაციონირების კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში პაციენტის სტაციონირების უზრუნველყოფას;
 • 24 საათის განმავლობაში სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას;
 • საჭიროების შემთხვევაში მულტიდისციპლინური გუნდის წევრის - ექიმი-ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

 

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა?

 • ქვეპროგრამის კომპონენტის „ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია“ მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F06; F20-F25; F31–F33; F40–F45; F90–F95; F98) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 5-15 წლის ასაკის ჩათვლით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები.
 • ქვეპროგრამის კომპონენტის „აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობა“ მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F06.0; F06.2; F20-F21; F25; F31; F33) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 18 წლის ასაკის ზემოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, გარდა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილებით „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის - „ფსიქიკური ჯანმრთელობა“ (პროგრამული კოდი: 35 03 03 01) დანართი N11-ის მე-3 მუხლის „ა.ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეებისა.

 

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში?

1. ქვეპროგრამის კომპონენტში „ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია“ მოსარგებლეთა ჩართვა შესაძლოა განხორციელდეს მომსახურების მიმწოდებელთან პირდაპირი მიმართვის ან ამავე მიმწოდებლის/პროფილური დაწესებულების მიერ მოსარგებლის რეფერირების შემთხვევაში;

2. ქვეპროგრამის კომპონენტში „აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობა“ მოსარგებლეთა ჩართვა შესაძლოა განხორციელდეს მომსახურების მიმწოდებლის მიერ რეგისტრაციისას ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოდგენილი სიის შესაბამისად და ქვეპროგრამაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას:

ა) მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს (დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F06.0; F06.2; F20-F21; F25; F31; F33) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 18 წლის ასაკის ზემოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, გარდა გარდა სახელმწიფო პროგრამის –„ფსიქიკური ჯანმრთელობა“ (პროგრამული კოდი: 35 03 03 01) დანართი №12-ის მე-3 მუხლის პირველი და მე-5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეებისა.

 

ბ) დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილას ჩასართავად მიმწოდებლის მიერ შესაძლოა შეირჩეს სახელმწიფო პროგრამის –„ფსიქიკური ჯანმრთელობა“ (პროგრამული კოდი: 35 03 03 01) დანართი №12-ის მე-3 მუხლის პირველი და მე-5 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლე პირი, რომელზეც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ფიქსირდება: 

 • 3 ან მეტი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა ან/და;
 • ჰოსპიტალში ჯამში 5 თვე ან/და 5 თვეზე მეტხანს დაყოვნება.

 

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება?

   1. ქვეპროგრამის კომპონენტით „ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია“ გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება:

 • არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა;
 • დაფინანსების ერთეულს წარმოადგენს ინდივიდუალური გეგმით განსაზღვრული არანაკლებ ერთ საათიანი ინდივიდუალური ინტერვენცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს;
 • ქვეპროგრამის ფარგლებში, ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად,  თვეში ფინანსდება, არაუმეტეს 12 ინტერვენცია (მოსარგებლის/პაციენტის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე), ხოლო დამატებითი ინტერვენციების ღირებულება შესაძლებელია ანაზღაურდეს მოსარგებლის (პაციენტის) მხრიდან;
 • ქვეპროგრამის ფარგლებში 1 ბენეფიციარზე ფინანსდება წელიწადში მაქსიმუმ 4 თვის ვაუჩერი,  არაუმეტეს 48 ინტერვენცია.

 

   2. ქვეპროგრამის კომპონენტით „აქტიური (ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობა“ გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება:

 • არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 250 ლარისა;
 • ქვეპროგრამით განსაზღვრული მოცულობის არასრული თვის შესრულების შემთხვევაში, ასანაზღაურებელი თანხა განისაზღვრება საანგარიშგებო თვეში შესრულებული კალენდარული დღეების პროპორციულად;
 • დაფინანსება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე.