ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქ. თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე  ინტერესთა გამოხატვა

 

ინტერესთა გამოხატვის პირობები

საკრებულოს განკარგულება N270

მთავრობის განკარგულება 20.1088.1388

დანართი #1

საბანკო გარანტიის ფორმა