ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 მაისი 2023