ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები

 

 

ძირითადი საკვალიფიკაციო მონაცემები

 

შექმნილია უწებათაშორისი კომისია, რომელიც EBRD-ის პროცედურების თანახმად განახორციელებს შემოსული წინადადებების შეფასებას

 

შეფასების ფორმულა

 

ETC = TP + (LCC – LCC lowest)

სადაც:

ლინკი სადაც განთავსებულია EBRD-ის მიერ გამოცხადებული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160122b.html