ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ინვესტორებს სთავაზობს სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტს. დეტალური ინფორმაცია თითოეული პროექტის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

თბილისის საინვესტიციო პოტენციალის სექტორული კვლევა