ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე შემდეგ ლოკაციაზე: