ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას კოოპერატივებით დაზარალებულთათვის საცხოვრებელიდანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე შემდეგ ლოკაციაზე