"ინტერესთა გამოხატვა კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების მიზნით, ქ. თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N3, სამხედრო ქალაქის ტერიტორიის მიმდებარედ, N01.19.19.005.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 5397 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის კონკურენტული შერჩევის ფორმით პრივატიზებისა და მასზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე"

 

"ინტერესთა გამოხატვა კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების მიზნით, ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული - 62 404 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს.კ: N01.72.14.005.681), კონკურენტული შერჩევის ფორმით პრივატიზებისა და მასზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე"