1. კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების მიზნით, ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კვაჭანტირაძის ქუჩის მიმდებარედ, N01.17.10.001.186 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 2371 კვ. მ ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისა და მასზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე;

2. კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით დაზარალებული პირების დაკმაყოფილების მიზნით, ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი N8-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 07/027) - N01.10.07.007.027 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1540 კვ. მ ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისა და მასზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე