გაცნობებთ, რომ გამოიცა "საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ზოგიერთი პირის მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებები. განკარგულებების გასაცნობად იხილეთ შემდეგი ბმულები:

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი პირის მიმართ, ასევე, მოქმედებს შემდეგი განკარგულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებიც: