კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
მამუკა მუმლაძე
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური
გიგა გიგაშვილი
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური
გელა ჩივიაშვილი
ჯანდაცვის და სოც. მომსახურების საქალაქო სამსახური
სერგო ბირკაძე
იურიდიული საქალაქო სამსახური
გიორგი პაპავა
შესყიდვების საქალაქო სამსახური
ნიკოლოზ ჭონქაძე
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური
გაიოზ თალაკვაძე
საფინანსო საქალაქო სამსახური
გიორგი ბაგრატიონი
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
კულტურის საქალაქო სამსახური
ირაკლი გვილავა
განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური
ანდრია ბასილაია
ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური