ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ხელს უწყობს ახალი ინვესტიციების მოზიდვას და დაინტერესებულ მხარეებს საინვესტიციო პროექტებს სთავაზობს

იხილეთ ბმული (PDF)

ქუჩის განათების LED განათებით ჩანაცვლების პროექტი (PDF)

თბილისის ანძის განვითრების პროექტი

რადიო ქალაქის განვითარების პროექტი