ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე შემდეგ ლოკაციაზე:

 

  1. ქალაქი თბილისი, ვარკეთილის მე-3 მასივი (ნაკვეთი 20/025), საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.025